Monday, April 7, 2008

आबूरावांचे बुंग बुंग!

(मुंबैतले काही थोरच पत्रबंधु आणि भगिनी बोईंगचा कारखाना याचि डोळा बघणेकरीता गतवर्षी स‌ंयुक्त स‌ंस्थानांत जाऊन आले. तेप्रसंगी आम्हांस खूपच पोटदुखी जाहली. तेसमयी प्रसवलेला हा लेख...)

""वैनी, आहेत का आबूराव?''
""हायेत की! ते काय बेडरूममधी फेऱ्या मारत्यात!''
""मॉर्निंग वॉक सुरू आहे वाटतं!''
""डोंबलाचं मॉर्निंग वॉक! दोन्ही हात हवेत पसरून घरभर फिरत्यात बुंग बुंग करीत! अमेरिकेस्नं परतल्यापासून ह्ये असंच चालू हाय... बोईंग वॉक!''
""म्हणजे जेट लॅग उतरला नाही वाटतं अजून...''
""कसला जेट लॅग अन्‌ कसलं काय! नाटकं मेली! जेटमधी सम्दं मोफत. नेट लावू लावू पित्यात अन्‌ म्हंत्यात जेट लॅग!''

(आबूराव वैनी खूपच वैतागलेल्या दिसत होत्या. वास्तविक आपले येजमान अमेरिकेला साक्षात्‌ बोईंग विमानाचा कारखाना पाहण्यास गेले होते - तेही एअर इंडियाच्या विमानाने - फुकट - म्हटल्यावर त्यांचा चेहरा कसा "प्रफुल्ल' दिसायला हवा होता! आपले येजमान म्हणजे उत्तर ध्रुव पाहून येणारा पहिला मराठी व "प्रतापी' पत्रकार ठरला आहे हे जाणून त्यांना किती "भूषणा'वह वाटायला हवे होते! पण नाही! कचेरीतले सहकारी आणि बायको यांच्यात याबाबतीत भल्तेच साम्य. कुणाचे आणि कसले कौतुक म्हणून करायचे नाही!!)

""वैनी, अशा चिडू नका हो. अहो, आमच्यासारख्या बोरूबहाद्दरांना जेथे विमान ही फक्त लांबूनच पाहायची गोष्ट, तिथं आबूराव विमानात बसून चक्क बोईंग विमानाची फॅक्‍टरी बघून आले - सरकारी खर्चाने! उत्तर ध्रुवावर स्वारी करून आलेले पहिले मराठी पत्रकार म्हणून त्यांचे नाव उद्या वृत्तपत्रांच्या इतिहासात लिहिले जाईल! आहात कुठे!!''
""काय सांगू नका त्याचं. त्यावरनंबी वाद हायेत की ध्रुव कोनी पैल्यांदा पाह्यला! ते पद्मभूषण देसपांडे म्हंत्यात अख्ख्या प्रवासात ते खीनभरसुद्दा झोपले नव्हते... म्हनून त्यांनीच पैल्यांदा ध्रुव पाह्यला!''

(बरोबर आहे! नसणारच झोपले! ते अमेरिकेला देले अन्‌ इकडे छगनरावांनी दक्षिण दिग्विजय केला. वृत्तांकनाला देसपांडे नेमके गैरहजर!! झोप नाही उडणार तर काय होणार? पन देसपांडे जागे म्हटल्यावर प्रधानजी कसे झोपले?)

""बरं वैनी, आबूरावांनी आणलं तरी काय अमेरिकेतून?''
""हे काय आननार? मंत्रालयातलं रिपोर्टर ना हे. बोईंगच्या दिनेश केसकरांशी जानपहेचान वाढवून आलं. बोईंगमधी कुनाच्या बदल्या-बढत्या करायच्या तं उपेग व्हईल म्हंत्यात!''
""चालायचंच! किमान या भेटीतनं त्यांचं इंग्रजी संभाषण तर फाडफाड झालं असेल. चांगले चार-पाच दिवस इंग्रजी लोकांमध्येच होते.''
""त्वांड बगा इंग्रजी बोलनाराचं! अवो हापिसात पीआरवाल्या पोरींशी बोलायचं म्हन्लं, तर दुसऱ्याकडं फोन देत्यात! अमेरिकेचा विसा घ्यायला गेलते तव्हा यांचं इंग्रजी ऐकलं तिथल्या बाईनं. पैल्यांदा पेनजॉन घेतलं म्हनं तिनं. म्हनली, हे आसं इंग्रजी बोलाया लागले तिथं तं ते बोईंगचे शिक्‍युरिटीवाले अरब अतिरेकी समजून गोळ्या घालतील! मंग त्यांची लई फोनाफोनी झाली एरिंडिया आन्‌ बोईंगवाल्यांशी. शेवटी आसं ठरलं, का ह्ये जातील तिथं मराठी मानसंच ठेवायची! म्हंजी मग भानगड नको!! आपलं (?) दिनेश केसकर तर उमरावतीचंच. विमानातबी कराडचं बाबासायेब जाधव, देवरूखाचं नंदकुमार हेगिष्टे असं कोन कोन होतं. बरं यांनी विमानात कायबाय इंग्रजी पिक्‍चर तरी बगायचं का नाही? तेबी मराटीच पाह्यलं.''
""कमालच झाली ही म्हणायची!''
""अवो, खरी कमाल वेगळीच हाये. आल्याधरनं सारकं बुंग बुंग चाललंय. मला हवाई सुंदरी म्हनत्यात. कव्हा कव्हा रामराव आदिकांवानी करत्यात. अमेरिकेत रात पडली तर इथं गादी टाकायला घ्येत्यात... काय इचारू नका! आनी आता या अवतारात हापिसात पाटवनंबी बरं दिसत नाही...''
""एवढंच ना? अहो मग त्याच्यावर साधासोपा उपाय आहे. सगळेच तो करतात. त्यांना या अमेरिका वारीवर आर्टिकल लिहायला लावा. एका फटक्‍यात सगळा ताप उतरल!''

आमचे बहिर्जी नाईक्‍स सांगतात, येत्या रविवारी विविध वृत्तपत्रांच्या पुरवण्यांमध्ये या अमेरिकावारीवर लेख येणार आहेत. म्हणजे सगळ्यांचाच आबूराव झाला होता की काय?
बरं हे तर हे...
अजून राहीबाई आणि कुमुदताई अमेरिकेतनं यायच्या आहेत. (मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ अमेरिकेला थांबले होते ना, अगदी तश्‍शाच त्याही अमेरिकेला थांबल्या होत्या!) म्हणजे त्याच्या पुढच्या रविवारी त्यांचे लेख असणारच.
एकंदर काय, तर येते काही दिवस सगळ्याच पत्रांतनं हे बुंगबुंग चालणार!

1 comment:

Yogesh said...

तुम्ही प्रवीण टोकेकर आहात का? तुम्हाला सादर प्रणाम. :) मी तुमचा खूप मोठ्ठा पंखा आहे. अजून असेच लेख येऊद्या. :) खट्टामिठा देखील जबर्‍या. :)